Tjänster

Våra tjänster

• Projektering av VVS- och processanläggningar. 
• Digitala 3-dimensionella modellritningar i applikationen MagiCad. 
• Utredningar samt datorsimulering inom energiteknik i byggnader  med inriktning mot inneklimatfrågor och energianvändning.  Simuleringar görs med programmet IDA Klimat och Energi.
• Kalkyler och tidplaner. 
• Projekt- och montageledning.