Carlstad VVS Projekt

Projektering och projektledning för tekniska anläggningar inom:

 • telestationer
 • larmcentraler
 • räddningscentraler
 • brandstationer
 • ledningscentraler och bergrumsanläggningar. 
I dessa anläggningar ställs det höga krav på inneklimatet för både personer och teknik.
 
 

PSE i Stockholm AB

Projektering och entreprenad inom:
 • Ventilation
 • VVS

Projectline

Konsulter med inriktning mot:
 
 • Projektledning
 • Förstudier
 • Byggledning
 • Produktion
 • Arbetsmiljö
 • Kvalitet och hållbarhet