Om Enerva

Enerva är ett konsultföretag inom energi och installation. Företaget startades i maj 2009 av Clas Ohlsson och Allan Niittymäki, som tillsammans med sina medarbetare har lång och gedigen erfarenhet i branschen.

Våra mål

Med genomtänkta idéer och tydliga handlingar skapar vi energieffektiva och kostnadseffektiva lösningar för både beställare, utförare och förvaltare. Enerva ska expandera i takt med uppdragen och bli ett starkt företag i linje med marknadens krav och önskemål.

Affärsidé

Traditionell konsultverksamhet inom VVS samt olika typer av energiuppdrag. Vi ska kunna vara beställarna behjälpliga genom hela byggprocessen från utrednings- till förvaltningsskedet samt kunna erbjuda tjänster inom kalkylering, projekt- och montageledning. Med ekonomi i fokus och tydliga handlingar skapar vi förutsättningar för nöjda beställare, utförare och förvaltare i projekten.

Kvalitet & Miljö

I vårt kvalitetsarbete arbetar vi enligt SS-EN ISO 9001. Genom detta arbetar vi på ett kvalitetsmedvetet sätt för att nå kundens mål. Vi ska ständigt arbeta för effektivisering och ordning med fortlöpande förbättringar.